Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ 6, khóa II, nhiệm kỳ 2017 2022

Sáng ngày 17/9/2020 tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khoá II tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh lần thứ sáu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Đăng – UV BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ Tịch Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh.

Với các nội dung: Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Chức danh Phó Chủ Tịch, Trưởng ban Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Triển khai chương trình công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021. Hội nghị đã tiến hành hiệp thương 24 Ủy viên Ban Chấp hành, 03 Ủy viên Ban Thư ký, 03 Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh khóa II. Cũng tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh bầu ra 02 đồng chí Nguyễn Anh Sơn và Nguyễn Kim Chức giữ chức danh Phó Chỉ tịch Hội Sinh viên tỉnh theo đúng nhiệm vụ công tác và đề án đại hội.

Đồng chí Trần Văn Đăng  - UV BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ Tịch Hội Sinh viên tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Văn Đăng  – UV BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ Tịch Hội Sinh viên tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh cũng đã tổ chức triển khai nhiệm cụ công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021; Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh đã triển khai một số chương trình công tác như: Kế hoạch tổ chức Ngày hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh năm 2021, Dự thảo hướng dẫn Phong trào Sinh viên 5 tốt năm học 2020-2021, Dự thảo Kế hoạch, Điều lệ Giải bóng đá Sinh viên năm 2020 và một số mô hình hay cách làm sáng tạo trong năm học mới./.

Ban TTNTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *